ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 1. Kανονισμοί
 2. Τυποποιημένα σύμβολα στο αρχιτεκτονικό σχέδιο
 3. Σχεδίαση κάτοψης
 4. Παράδειγμα Αρχιτεκτονικού Σχεδίου

  Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Τεχνικό Σχέδιο περιέχει τα παρακάτω εξειδικευμένα είδη σχεδίου: Αρχιτεκτονικό, Τοπογραφικό, Οικοδομικό, Μηχανολογικό, Ηλεκτρολογικό κ.λ.π. Το Αρχιτεκτονικό σχέδιο, το οποίο θα μας απασχολήσει στο παρόν κεφάλαιο, αποτελεί ένα ξεχωριστό είδος σχεδίου το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν οι Μηχανικοί που ασχολούνται με ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Και αυτό, γιατί το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο είναι εκείνο πάνω στο οποίο θα σχεδιαστούν όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

 1. Κανονισμοί
 2. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο ακολουθεί του κανόνες του Τεχνικού Σχεδίου όπως αυτοί παρατίθενται στον Πίνακα 5.1.

  Πίνακας 5.1: Πρότυπα ISO και περιοχές εφαρμογής τους.

  Πίνακας 5.1: Πρότυπα ISO και περιοχές εφαρμογής τους.

 3. Τυποποιημένα σύμβολα στο αρχιτεκτονικό σχέδιο
 4. Για τη σωστή σχεδίαση μιας ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης απαιτείται, αρχικά, μια μελέτη του χώρου, η οποία θα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα.

  Στην περίπτωση κατοικίας, ο μηχανικός θα πρέπει να γνωρίζει, αντίστοιχα, (με μεγάλη πιθανότητα) που θα τοποθετηθούν τα διάφορα αντικείμενα της κατοικίας, όπως είδη υγιεινής, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ., έτσι ώστε οι ρευματοδότες (πρίζες), για παράδειγμα, να βρίσκονται σε σωστές θέσεις και να μη χρειάζεται εκ των υστέρων να τοποθετούνται προεκτάσεις (μπαλαντέζες) ή ακόμη χειρότερα να περαστούν εξωτερικές γραμμές!

  Συγχρόνως, γνωρίζοντας ο μηχανικός τη θέση των διαφόρων συσκευών θα μπορεί εύκολα να προβλέψει τη σωστή διατομή, των απαιτούμενων για την εγκατάσταση, αγωγών.

  Η γνώση των διαστάσεων των ειδών υγιεινής δίνει τη δυνατότητα στο μηχανικό να προϋπολογίσει τη θέση των γραμμών των υδραυλικών κυκλωμάτων ή ακόμη και τη θέση των θερμαντικών σωμάτων σε ένα χώρο.

  Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η γνώση των διαστάσεων διαφόρων αντικειμένων του χώρου στον οποίο πρόκειται να γίνει μελέτη για την εφαρμογή ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης είναι απαραίτητη. Στα Σχήματα 5.1 έως 5.5 δίνονται ενδεικτικά οι διαστάσεις μερικών τέτοιων αντικειμένων.

  Σχήμα 5.1: Διαστάσεις ειδών υγιεινής (νιπτήρας, λεκάνη, ντουζιέρα, νεροχύτης)

  Σχήμα 5.1: Διαστάσεις ειδών υγιεινής (νιπτήρας, λεκάνη, ντουζιέρα, νεροχύτης)

  Σχήμα 5.2: Διαστάσεις ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο ρούχων)

  Σχήμα 5.2: Διαστάσεις ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο ρούχων)

  Σχήμα 5.3: Διαστάσεις κρεβατιών (κανονικό μονό, κανονικό διπλό)

  Σχήμα 5.3: Διαστάσεις κρεβατιών (κανονικό μονό, κανονικό διπλό)

  Σχήμα 5.4: Διαστάσεις επίπλων κρεβατοκάμαρας(κομοδίνο, τουαλέτα)

  Σχήμα 5.4: Διαστάσεις επίπλων κρεβατοκάμαρας(κομοδίνο, τουαλέτα)

  Σχήμα 5.5: Διαστάσεις τραπεζιών

  Σχήμα 5.5: Διαστάσεις τραπεζιών

  Για την περίπτωση σχεδίασης με το χέρι, ο μηχανικός μπορεί να χρησιμοποιήσει stencil της αντίστοιχης κλίμακας (Εικόνα 5.1).

  Εικόνα 5.1: Stencil για τη σχεδίαση αρχιτεκτονικών σχημάτων (κλίμακα 1:100).

  Εικόνα 5.1: Stencil για τη σχεδίαση αρχιτεκτονικών σχημάτων (κλίμακα 1:100).

 5. Σχεδίαση κάτοψης
 6. Η σχεδίαση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων γίνεται στο σχέδιο της κάτοψης του αρχιτεκτονικού σχεδίου της οικοδομής. Ως, κάτοψη, σχεδιάζεται η οριζόντια τομή, η οποία γίνεται μεταξύ ορόφου και δαπέδου της οικοδομής.
  Στο Σχέδιο 5.1 φαίνεται η τρισδιάστατη απεικόνιση ενός κτηρίου.

  Σχέδιο 5.1: Τρισδιάστατο κτήριο.

  Σχέδιο 5.1: Τρισδιάστατο κτήριο.

  Στο Σχέδιο 5.2 φαίνεται η οριζόντια τομή του Σχεδίου 5.1.

  Σχέδιο 5.2: Οριζόντια τομή κτηρίου.

  Σχέδιο 5.2: Οριζόντια τομή κτηρίου.

  TEXNIKO SXEDIO 2n _page60_image138

  Η κάτοψη του κτηρίου σου Σχεδίου 5.1 φαίνεται στο Σχέδιο 5.3.

  Σχέδιο 5.3: Οριζόντια τομή (κάτοψη) κτηρίου.

  Σχέδιο 5.3: Οριζόντια τομή (κάτοψη) κτηρίου.

  Η τομή πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να δείχνει, κατά το δυνατόν, περισσότερα στοιχεία της οικοδομής. Το Σχέδιο 5.2 δείχνει μια τέτοια τομή σε αξονομετρικό σχέδιο, ενώ το Σχέδιο 5.3 δείχνει την αρχιτεκτονική κάτοψη της ίδιας οικοδομής.

  Η οριζόντια τομή γίνεται για να φανούν τα διάφορα στοιχεία της οικοδομής, όπως τοίχοι, πόρτες, παράθυρα, σκάλες, είδη υγιεινής, έπιπλα κ.λπ. τα οποία σε μία κανονική κάτοψη της οικοδομής δε φαίνονται. Όλα τα στοιχεία σχεδιάζονται υπό κλίμακα, ώστε να είναι ευδιάκριτα. Στην περίπτωση που τα σχέδια που θα προκύψουν αφορούν στην υποβολή τους σε γραφείο της πολεοδομίας, η κλίμακα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι η 1:50.

 7. Παράδειγμα Αρχιτεκτονικού Σχεδίου
 8. Κατά τη σχεδίαση οικοδομών πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω κανόνες:
  Οι τοίχοι, εσωτερικοί και εξωτερικοί, σχεδιάζονται με πλήρη γραμμή. Όταν δείχνονται σε τομή, διαγραμμίζονται.
  Οι εξωτερικοί τοίχοι σχεδιάζονται με μεγαλύτερο πάχος σε σχέση με τους εσωτερικούς, τόσο επειδή κτίζονται «μπατικοί», ενώ oι εσωτερικοί «δρομικοί» όσο και για να τονίσουν την ύπαρξη υποχρεωτικής μόνωσης που πρέπει να έχουν οι εξωτερικοί τοίχοι.
  Οι πόρτες και τα παράθυρα σχεδιάζονται με βοηθητική γραμμή.
  Οι διαστάσεις μια πόρτας δίνονται σε μορφή κλάσματος, όπου ο αριθμητής δείχνει το μήκος της πόρτας και ο παρανομαστής το ύψος της. Αυτό γίνεται γιατί ενώ ως στοιχείο το ύψος της πόρτας δεν μπορεί να διαστασιολογηθεί στην κάτοψη, αποτελεί σημαντική πληροφορία για την περίπτωση κατά την οποία ο μηχανικός θα πρέπει να αποφασίσει αν κάποια γραμμή του (ηλεκτρική ή/και υδραυλική) μπορεί η όχι να τη σχεδιάσει να περάσει πάνω από την πόρτα.

  Στα Σχήματα 5.3, 5.3α, 5.3β, 5.3γ και 5.3δ φαίνεται η τήρηση των παραπάνω κανόνων.

  Σχήμα 5.3: Τυπική κάτοψη οικοδομής

  Σχήμα 5.3: Τυπική κάτοψη οικοδομής

  Σχήμα 5.3α: Κάτοψη οικοδομής.

  Σχήμα 5.3α: Κάτοψη οικοδομής.

  Σχήμα 5.3β: Κάτοψη οικοδομής.

  Σχήμα 5.3β: Κάτοψη οικοδομής.

  Σχήμα 5.3γ: Κάτοψη οικοδομής.

  Σχήμα 5.3γ: Κάτοψη οικοδομής.

  Σχήμα 5.3γ: Κάτοψη οικοδομής.

  Σχήμα 5.3γ: Κάτοψη οικοδομής.

  Παρακάτω δίνονται μερικά παραδείγματα αρχιτεκτονικών σχεδίων διαφόρων κτιρίων από διαφορετικές οπτικές γωνίες καθώς και οι τομές τους.

  Στο Σχέδιο 5.4 δίνεται η τρισδιάστατη όψη ενός συνεργείου αυτοκινήτων.

  Σχέδιο 5.4: Τρισδιάστατο σχέδιο συνεργείου.

  Σχέδιο 5.4: Τρισδιάστατο σχέδιο συνεργείου.

  Στα Σχέδια 5.5 και 5.6 φαίνονται το επίπεδο τομής του συνεργείου και το αποτέλεσμα της τομής αντίστοιχα.

  Σχέδιο 5.5: Ύψος επιπέδου οριζόντιας τομής συνεργείου.

  Σχέδιο 5.5: Ύψος επιπέδου οριζόντιας τομής συνεργείου.

  Σχέδιο 5.6: Οριζόντια τομή συνεργείου.

  Σχέδιο 5.6: Οριζόντια τομή συνεργείου.

  Στα Σχέδια 5.7, 5.8 και 5.9 φαίνονται η τρισδιάστατη όψη, το επίπεδο τομής και η τομή του συνεργείου από διαφορετική οπτική γωνία. Ομοίως και στα Σχέδια 5.10, 5.11 και 5.12.

  Σχέδιο 5.7: Τρισδιάστατο σχέδιο συνεργείου.

  Σχέδιο 5.7: Τρισδιάστατο σχέδιο συνεργείου.

  Σχέδιο 5.8: Ύψος επιπέδου οριζόντιας τομής συνεργείου.

  Σχέδιο 5.8: Ύψος επιπέδου οριζόντιας τομής συνεργείου.

  Σχέδιο 5.9: Οριζόντια τομή συνεργείου.

  Σχέδιο 5.9: Οριζόντια τομή συνεργείου.

  Σχέδιο 5.10: Τρισδιάστατο σχέδιο συνεργείου.

  Σχέδιο 5.10: Τρισδιάστατο σχέδιο συνεργείου.

  Σχέδιο 5.11: Ύψος επιπέδου οριζόντιας τομής συνεργείου.

  Σχέδιο 5.11: Ύψος επιπέδου οριζόντιας τομής συνεργείου.

  Σχέδιο 5.12: Οριζόντια τομή συνεργείου.

  Σχέδιο 5.12: Οριζόντια τομή συνεργείου.

  Η κάτοψη του παραπάνω συνεργείου δίνεται στο Σχέδιο 5.13.

  Σχέδιο 5.13: Κάτοψη συνεργείου.

  Σχέδιο 5.13: Κάτοψη συνεργείου.

  Ένα άλλο παράδειγμα αρχιτεκτονικού σχεδίου αποτελεί το σχέδιο μιας μονοκατοικίας. Στα παρακάτω Σχέδια 5.14 έως 5.22 φαίνονται το τρισδιάστατο σχέδιο της μονοκατοικίας το επίπεδο τομής της και η οριζόντια τομή από τρείς διαφορετικές οπτικές γωνίες.

  Σχέδιο 5.14: Τρισδιάστατο σχέδιο μονοκατοικίας.

  Σχέδιο 5.14: Τρισδιάστατο σχέδιο μονοκατοικίας.

  Σχέδιο 5.15: Ύψος επιπέδου οριζόντιας τομής μονοκατοικίας.

  Σχέδιο 5.15: Ύψος επιπέδου οριζόντιας τομής μονοκατοικίας.

  Σχέδιο 5.16: Οριζόντια τομή μονοκατοικίας.

  Σχέδιο 5.16: Οριζόντια τομή μονοκατοικίας.

  Σχέδιο 5.17: Τρισδιάστατο σχέδιο μονοκατοικίας.

  Σχέδιο 5.17: Τρισδιάστατο σχέδιο μονοκατοικίας.

  Σχέδιο 5.18: Ύψος επιπέδου οριζόντιας τομής μονοκατοικίας.

  Σχέδιο 5.18: Ύψος επιπέδου οριζόντιας τομής μονοκατοικίας.

  Σχέδιο 5.19: Οριζόντια τομή μονοκατοικίας.

  Σχέδιο 5.19: Οριζόντια τομή μονοκατοικίας.

  Σχέδιο 5.20: Τρισδιάστατο σχέδιο μονοκατοικίας.

  Σχέδιο 5.20: Τρισδιάστατο σχέδιο μονοκατοικίας.

  Σχέδιο 5.21: Ύψος επιπέδου οριζόντιας τομής μονοκατοικίας.

  Σχέδιο 5.21: Ύψος επιπέδου οριζόντιας τομής μονοκατοικίας.

  Σχέδιο 5.22: Οριζόντια τομή μονοκατοικίας.

  Σχέδιο 5.22: Οριζόντια τομή μονοκατοικίας.

  Ομοίως στα Σχέδια 5.23 έως 5.31 φαίνονται τα τρισδιάστατα σχέδια, τα επίπεδα τομής και οι οριζόντιες τομές μιας πολυκατοικίας.

  Σχέδιο 5.23: Τρισδιάστατο σχέδιο πολυκατοικίας.

  Σχέδιο 5.23: Τρισδιάστατο σχέδιο πολυκατοικίας.

  Σχέδιο 5.24: Ύψος επιπέδου οριζόντιας τομής πολυκατοικίας.

  Σχέδιο 5.24: Ύψος επιπέδου οριζόντιας τομής πολυκατοικίας.

  Σχέδιο 5.25: Οριζόντια τομή πολυκατοικίας.

  Σχέδιο 5.25: Οριζόντια τομή πολυκατοικίας.

  Σχέδιο 5.26: Τρισδιάστατο σχέδιο πολυκατοικίας.

  Σχέδιο 5.26: Τρισδιάστατο σχέδιο πολυκατοικίας.

  Σχέδιο 5.27: Ύψος επιπέδου οριζόντιας τομής πολυκατοικίας.

  Σχέδιο 5.27: Ύψος επιπέδου οριζόντιας τομής πολυκατοικίας.

  Σχέδιο 5.28: Οριζόντια τομή πολυκατοικίας.

  Σχέδιο 5.28: Οριζόντια τομή πολυκατοικίας.

  Σχέδιο 5.29: Τρισδιάστατο σχέδιο πολυκατοικίας.

  Σχέδιο 5.29: Τρισδιάστατο σχέδιο πολυκατοικίας.

  Σχέδιο 5.30: Ύψος επιπέδου οριζόντιας τομής πολυκατοικίας.

  Σχέδιο 5.30: Ύψος επιπέδου οριζόντιας τομής πολυκατοικίας.

  Σχέδιο 5.31: Οριζόντια τομή πολυκατοικίας.

  Σχέδιο 5.31: Οριζόντια τομή πολυκατοικίας.

  Τέλος τα αρχιτεκτονικά σχέδια μπορεί να περιλαμβάνουν όψεις, τομές και κατόψεις με την ίδια ή διαφορετική κλίμακα όπως στο Σχέδιο 5.32 όπου φαίνονται τυπικά σχέδια του φρέατος υδραυλικού ανελκυστήρα, σχεδιασμένα υπό διαφορετική κλίμακα.

  Σχέδιο 5.32: Διάφορες όψεις του φρέατος του υδραυλικού ανελκυστήρα, σχεδιασμένες υπό διαφορετική κλίμακα.

  Σχέδιο 5.32: Διάφορες όψεις του φρέατος του υδραυλικού ανελκυστήρα, σχεδιασμένες υπό διαφορετική κλίμακα.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.