Εισαγωγή


    ΕΙΣΑΓΩΓΗ

    Το Σχέδιο Βιομηχανικών Αυτοματισμών αποτελεί τμήμα του Ηλεκτρολογικού Σχεδίου με τηνέννοια ότι και αυτό αναπαριστά, ηλεκτρικά στοιχεία και διατάξεις των οποίων όμως η σύνθεση αποτελεί έναν αυτοματισμό. Ως τέτοιος αυτοματισμός, νοείται,η ηλεκτρική εκείνη διάταξη, που υλοποιεί μια προκαθορισμένη λειτουργία ανάλογα με τις εντολές τις οποίες δέχεται. Ένας αυτοματισμός μπορεί να πραγματοποιεί διαδικασίες είτε αυτόνομα είτε μετά από εντολή του χειριστή του. Απλό παράδειγμα αυτοματισμού είναι η αυτόματη φωταγώγηση των οδών μετά τη δύση του ηλίου. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται καμία ανθρώπινη παρέμβαση για να λειτουργήσουν τα φώτα, ενώ στην περίπτωση του φωτισμού ενός κλιμακοστασίου πολυκατοικίας για ορισμένο χρόνο απαιτείται η ενεργοποίηση του συστήματος από το χειριστή.

    Ειδικά, οι βιομηχανικοί αυτοματισμοί περιλαμβάνουν διατάξεις που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και στοχεύουν κυρίως στον έλεγχο ενεργοποιητών, όπως π.χ. κινητήρων, πνευματικών-υδραυλικών βαλβίδων, πηνίων κ.λ.π.

    Σήμερα, οι βιομηχανικοί αυτοματισμοί μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Τους κλασικούς και τους σύγχρονους βιομηχανικούς αυτοματισμούς. Οι κλασικοί αυτοματισμοί αποτελούνται από κυκλώματα ισχύος, τα οποία είναι τα πολυγραμμικά κυκλώματα παροχής ισχύος ενεργοποιητών και τα βοηθητικά κυκλώματα ελέγχου, σήμανσης και προστασίας. Όλα αυτά υλοποιούνται με τη χρήση ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων όπως διακόπτες, μπουτόν και ρελέ. Οι σύγχρονοι βιομηχανικοί αυτοματισμοί αντικαθιστούν τα ηλεκτρομηχανολογικά μέρη με συστήματα ελεγχόμενα από υπολογιστή που μπορούν να προγραμματιστούν εύκολα και να χρησιμοποιηθούν για διάφορες εφαρμογές. Τέτοια συστήματα είναι οι Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC), τα συστήματα SCADΑ ή οι μικροεπεξεργαστές.

    Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται, τα στοιχεία που περιλαμβάνει ένας κλασικός αυτοματισμός, ο τρόπος σχεδιασμού ενός κυκλώματος κλασικού αυτοματισμού και παραδείγματα.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.