Συνδεσμολογία Βασικών Ηλεκτρικών Συσκευών


  ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

  Το ηλεκτρικό ψυγείο, το οποίο έχει σχετικά μικρή ισχύ, τροφοδοτείται από κοινή γραμμή με ρευματοδότη προστασίας (σούκο). Το Σχήμα 6.40α, δείχνει το μονογραμμικό σχέδιο γραμμής ηλεκτρικού ψυγείου όταν στην κάτοψη φαίνονται οι συσκευές (από αρχιτεκτονικής απόψεως), ενώ στο Σχήμα 6.40β, στο οποίο δεν φαίνονται οι συσκευές αυτές, η γραμμή του ψυγείου καταλήγει, απλά, σε έναν ρευματοδότη προστασίας.

  Σχήμα 6.40: Μονογραμμικό σχέδιο γραμμής ηλεκτρικού ψυγείου σε κάτοψη κατοικίας.

  Σχήμα 6.40: Μονογραμμικό σχέδιο γραμμής ηλεκτρικού ψυγείου σε κάτοψη κατοικίας.

  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

  Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, ως ηλεκτρική συσκευή και λόγω της μεγάλης ισχύος του απαιτεί χωριστή γραμμή για την τροφοδότησή του.

  Το Σχήμα 6.41, δείχνει το μονογραμμικό σχέδιο γραμμής θερμοσίφωνα σε κάτοψη κατοικίας.

  Σχήμα 6.41: Μονογραμμικό σχέδιο γραμμής θερμοσίφωνα σε κάτοψη κατοικίας.

  Σχήμα 6.41: Μονογραμμικό σχέδιο γραμμής θερμοσίφωνα σε κάτοψη κατοικίας.

  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

  Το πλυντήριο απαιτεί χωριστή γραμμή για την τροφοδότησή του. Η απαίτηση αυτή προέρχεται, τόσο από το ότι είναι συσκευή μεγάλης ισχύος όσο και από το γεγονός ότι αυτό συνήθως τοποθετείται σε λουτρά ή κουζίνες, μέρη δηλαδή με αυξημένη υγρασία, πράγμα που καθιστά τη γείωση της συσκευής αλλά και τη γρήγορη απομόνωση της σε περίπτωση σφάλματος υποχρεωτική.

  Το Σχήμα 6.42α, δείχνει το μονογραμμικό σχέδιο γραμμής πλυντηρίου ρούχων όταν στην κάτοψη φαίνονται οι συσκευές (από αρχιτεκτονικής απόψεως), ενώ στο Σχήμα 6.42β, στο οποίο δεν φαίνονται οι συσκευές αυτές, η γραμμή του πλυντηρίου ρούχων καταλήγει, απλά, σε έναν ρευματοδότη προστασίας.

  Σχήμα 6.42: Μονογραμμικό σχέδιο γραμμής πλυντηρίου σε κάτοψη κατοικίας.

  Σχήμα 6.42: Μονογραμμικό σχέδιο γραμμής πλυντηρίου σε κάτοψη κατοικίας.

  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

  Η κουζίνα είναι μια από τις μεγαλύτερες σε ισχύ ηλεκτρικές συσκευές μιας κατοικίας, αν όχι η μεγαλύτερη. Ως εκ τούτου, απαιτεί χωριστή γειωμένη γραμμή για την τροφοδότησή της και διπολικό διακόπτη διακοπής φάσεως και ουδετέρου στην αρχή της.

  Το Σχήμα 6.43, δείχνει το μονογραμμικό σχέδιο γραμμής ηλεκτρικής κουζίνας σε κάτοψη κατοικίας.

  Σχήμα 6.43: Μονογραμμικό σχέδιο γραμμής ηλεκτρικής κουζίνας σε κάτοψη κατοικίας.

  Σχήμα 6.43: Μονογραμμικό σχέδιο γραμμής ηλεκτρικής κουζίνας σε κάτοψη κατοικίας.

  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

  Οι σύγχρονες κατασκευές προβλέπουν την ύπαρξη κλιματιστικών μονάδων σε διάφορους χώρους της κατοικίας. Οι κλιματιστικές μονάδες απαιτούν χωριστή γραμμή τροφοδοσίας ως μονάδες ισχύος. Το Σχήμα 6.44 δείχνει το μονογραμμικό σχέδιο μιας γραμμής κλιματιστικής μονάδας σε κάτοψη κατοικίας.

  Σχήμα 6.44: Μονογραμμικό σχέδιο γραμμής κλιματιστικού σώματος σε κάτοψη κατοικίας.

  Σχήμα 6.44: Μονογραμμικό σχέδιο γραμμής κλιματιστικού σώματος σε κάτοψη κατοικίας.

  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ

  Με τη συνδεσμολογία αυτή μπορούμε να λειτουργούμε τόσο τα ηλεκτρικά κουδούνια πολλών διαμερισμάτων από την εξώθυρα και τις εσωτερικές θύρες, όσο και την ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά της εξώθυρας από κάθε διαμέρισμα.

  Στο Σχήμα 6.45 δείχνεται η συνδεσμολογία κωδώνων τριώροφης κατοικίας οι οποίοι τίθενται σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας από τους διακόπτες πλήκτρου (κουμπιά) της εξώθυρας και των εισόδων των διαμερισμάτων, καθώς και ηλεκτρομαγνητικής κλειδαριάς η οποία τίθεται σε λειτουργία από τους διακόπτες πλήκτρου (κουμπιά) που βρίσκονται μέσα στα διαμερίσματα, σε δίκτυο 230V–50 Hz.

  Σχήμα 6.45: Πολυγραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας γραμμής ηλεκτρικών κουδουνιών και ηλεκτρικής κλειδαριάς.

  Σχήμα 6.45: Πολυγραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας γραμμής ηλεκτρικών κουδουνιών και ηλεκτρικής κλειδαριάς.

  Αντίστοιχα στο Σχήμα 6.46 δείχνεται το μονογραμμικό σχέδιο της ίδιας συνδεσμολογίας.

  Σχήμα 6.46: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας γραμμής ηλεκτρικών κουδουνιών και ηλεκτρικής κλειδαριάς.

  Σχήμα 6.46: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας γραμμής ηλεκτρικών κουδουνιών και ηλεκτρικής κλειδαριάς.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.