Συνδεσμολογία Απλού Φωτιστικού Σημείου και Ρευματοδότη Κάτω από τον Διακόπτη!


  ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΛΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ!

  Στο Σχήμα 6.20 σχεδιάζεται το πολυγραμμικό σχέδιο παραδείγματος συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου και ρευματοδότη, όπως προηγουμένως, τοποθετημένου όμως κάτω από το διακόπτη που ελέγχει το φωτιστικό σημείο.

  Σχήμα 6.20: Πολυγραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου και ρευματοδότη προστασίας κάτω από το διακόπτη.

  Σχήμα 6.20: Πολυγραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου και ρευματοδότη προστασίας κάτω από το διακόπτη.

  Στο Σχήμα 6.21 σχεδιάζεται το μονογραμμικό σχέδιο της συνδεσμολογίας του Σχήματος 6.20.

  Σχήμα 6.21: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου και ρευματοδότη προστασίας κάτω από το διακόπτη.

  Σχήμα 6.21: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου και ρευματοδότη προστασίας κάτω από το διακόπτη.

  Στο Σχήμα 6.22 σχεδιάζεται το λειτουργικό σχέδιο της συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου με απλό διακόπτη και ρευματοδότη προστασίας (σούκο) κάτω από το διακόπτη.

  Σχήμα 6.22: Αναπτυγμένο ή Λειτουργικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου και ρευματοδότη προστασίας κάτω από το διακόπτη.

  Σχήμα 6.22: Αναπτυγμένο ή Λειτουργικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου και ρευματοδότη προστασίας κάτω από το διακόπτη.

  Στο Σχήμα 6.23 σχεδιάζεται το μονογραμμικό σχέδιο της συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου με απλό διακόπτη και ρευματοδότη προστασίας (σούκο) σε κάτοψη κατοικιάς.

  Σχήμα 6.23: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου και ρευματοδότη προστασίας κάτω από το διακόπτη σε κάτοψη κατοικίας.

  Σχήμα 6.23: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου και ρευματοδότη προστασίας κάτω από το διακόπτη σε κάτοψη κατοικίας.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.