Κανονισμοί


    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

    Στον Πίνακα 4.1 δίδονται παρατίθενται κανονισμοί σχετικοί με την ύλη του κεφαλαίου 4, καθώς και το πεδίο χρήσης τους.

    Πίνακας 4.1: Πρότυπα ISO και περιοχές εφαρμογής τους.

    Πίνακας 4.1: Πρότυπα ISO και περιοχές εφαρμογής τους.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.