ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ


  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 • Άσκηση 1
 • Να σχεδιαστεί το παρακάτω σχέδιο με μολύβι σε φύλλο Α3. Οι τύποι των γραμμών καθώς και τα πάχη τους να αποδοθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς. Οι γωνίες κλίσης των ευθειών είναι οι εξής: 0°, 90°, 45°, 135°, 30°, 150°, 60°, 120°. Η διάσταση των πλαισίων είναι 70x44mm.

 • Άσκηση 2
 • Να σχεδιασθεί με μολύβι το παρακάτω σχέδιο. Να σχεδιαστούν μόνο οι γραμμές.
  Δίδονται:
  • Απόσταση μεταξύ κύκλων 10mm.
  • Απόσταση μεταξύ κύκλων και σταδίου 20mm.
  • Το συνολικό μήκος του σταδίου είναι 340mm.
  • Ο τύπος και τα πάχη γραμμών να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς.

 • Άσκηση 3
 • Να σχεδιαστούν με μολύβι τα παρακάτω σχέδια, σε φύλλο Α4. Να χρησιμοποιηθούν τα πάχη γραμμών της ομάδας 0.7.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.