Συνδεσμολογία Δύο Φωτιστικών Σημείων


  ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

  Στο Σχήμα 6.12 σχεδιάζεται το πολυγραμμικό εποπτικό σχέδιο, παρόμοια με την, της παραγράφου 6.5.1, συνδεσμολογία, δυο απλών φωτιστικών σημείων, π.χ. δύο απλικών, ελεγχόμενων από απλό περιστροφικό διακόπτη ενώ στα 6.12β και 6.12γ με απλό διακόπτη πλήκτρου.

  (α)

  (α)

  (β)

  (β)

  (γ) Σχήμα 6.12: Πολυγραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας δύο φωτιστικών σημείων.

  (γ)

  Σχήμα 6.12: Πολυγραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας δύο φωτιστικών σημείων.

  Στο Σχήμα 6.13 σχεδιάζεται το μονογραμμικό σχέδιο της συνδεσμολογίας του Σχήματος 6.12.

  Σχήμα 6.13: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας δύο φωτιστικών σημείων.

  Σχήμα 6.13: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας δύο φωτιστικών σημείων.

  Στο Σχήμα 6.14 σχεδιάζεται το λειτουργικό σχέδιο της συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου με απλό διακόπτη.

  Σχήμα 6.14: Αναπτυγμένο ή Λειτουργικό σχέδιο συνδεσμολογίας δύο φωτιστικών σημείων.

  Σχήμα 6.14: Αναπτυγμένο ή Λειτουργικό σχέδιο συνδεσμολογίας δύο φωτιστικών σημείων.

  Στο Σχήμα 6.15 σχεδιάζεται το μονογραμμικό σχέδιο της συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου με απλό διακόπτη σε κάτοψη κατοικίας.

  Σχήμα 6.15: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας δύο φωτιστικών σημείων σε κάτοψη κατοικίας.

  Σχήμα 6.15: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας δύο φωτιστικών σημείων σε κάτοψη κατοικίας.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.