Σχεδίαση Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης


  ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  Κατά τη σχεδίαση και την κατασκευή μιας Ε. Η. Ε, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

  • Η εγκατάσταση πρέπει να είναι καλαίσθητη.
  • Η σχεδίαση αυτής να είναι απλή, κατανοητή και σύμφωνη με τους σχετικούς κανονισμούς.
  • Να εξυπηρετεί αυτή όλα τα εγκαταστημένα φορτία κατά τρόπο εύκολο και ασφαλή.
  • Να παρέχει ασφάλεια σε πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία.
  • Να είναι οικονομική.
  • Να τηρούνται πιστά οι αντίστοιχοι κανονισμοί.

  Τα σπουδαιότερα μέρη μιας Ε. Η. Ε οικίας είναι:

  • Η γραμμή μετρητή – γενικού πίνακα φωτισμού.
  • Τα διάφορα κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών.
  • Το κύκλωμα ηλεκτρικού μαγειρείου.
  • Τα κυκλώματα ηλεκτρικών θερμοσιφώνων.
  • Τα κυκλώματα πλυντηρίων.
  • Τα κυκλώματα κλιματιστικών.

  Τα βήματα για τη σχεδίαση μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης

  Βήμα 1: Καθορισμός της θέσης του γενικού πίνακα και των μερικών πινάκων διανομής, τις οποίες σημειώνουμε πάνω στην κάτοψη του σχεδίου της οικίας. Η θέση του γενικού πίνακα διανομής πρέπει να είναι κοντά στο κέντρο των καταναλώσεων ή, ακόμα καλύτερα, στο κέντρο του σπιτιού ώστε σε περίπτωση βλάβης να είναι όσο το δυνατόν ταχύτερη η πρόσβαση σε αυτόν από οποιοδήποτε σημείο της οικίας για τη διακοπή της τάσης.

  Βήμα 2: Τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις σε φωτισμό κάθε χώρο πάνω στην κάτοψη του σχεδίου της οικίας.

  Βήμα 3: Τοποθέτηση των ηλεκτρικών συσκευών σε θέσεις που να εξυπηρετούν, πάνω στην κάτοψη του σχεδίου της οικίας.

  Βήμα 4: Κατανομή των φωτιστικών σωμάτων και των ρευματοδοτών (πριζών) σε επιμέρους γραμμές τροφοδότησης, έτσι ώστε η συνολική ένταση ρεύματος κάθε γραμμής φωτισμού να μην ξεπερνά τα 10Α και αντίστοιχα κάθε γραμμής ρευματοδοτών τα 16Α.

  Βήμα 5: Υπολογισμός της εγκατεστημένης ισχύος, δηλαδή απαρίθμηση των φωτιστικών σωμάτων, των πριζών και των ηλεκτρικών συσκευών με τις ηλεκτρικές ισχύς τους π.χ. ηλεκτρική κουζίνα, θερμοσίφωνα, πλυντήριο
  κ.λ.π.

  Οι κανονισμοί διέπουν τις καταναλώσεις μιας Ε.Η.Ε. είναι:

  • Κάθε απλό φωτιστικό σημείο = 200W ή 1Α
  • Κάθε πολλαπλό φωτιστικό σημείο = 400W ή 2Α
   Στις περιπτώσεις που τοποθετούνται φωτιστικά σώματα πάνω από 500W τότε θα λαμβάνεται υπόψη η πραγματική ισχύς καθενός από αυτά (δηλαδή υπολογίζεται ως εγκατεστημένη συσκευή)

  • Κάθε ρευματοδότης και μέχρι τρεις σε κάθε γραμμή = 400W ή 2Α
  • Κάθε ρευματοδότης, πάνω από τρεις σε κάθε γραμμή = 100W ή 0,5Α
  • Για τις διάφορες συσκευές, η ισχύς αναγράφεται στην πινακίδα που είναι τοποθετημένη πάνω σε αυτές.
  • Ηλεκτρική κουζίνα: θεωρούμε ότι απαιτεί ρεύμα μέχρι 25Α
  • Θερμοσίφωνας: θεωρούμε ότι απαιτεί ρεύμα μέχρι 20Α
  • Πλυντήριο: θεωρούμε ότι απαιτεί ρεύμα μέχρι 16Α

  Παράδειγμα σχεδίασης Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

  Όπως προαναφέρθηκε η σχεδίαση μιας Ε.Η.Ε γίνεται στην κάτοψη του κτηρίου ή της οικίας, Σχήμα 6.47.

  Σχήμα 6.47: Κάτοψη οικίας.

  Σχήμα 6.47: Κάτοψη οικίας.

  Αρχικά, τοποθετείται ο ηλεκτρολογικός πίνακας σε εμφανές και κεντρικό σημείο της κάτοψης, Σχήμα 6.48.

  Σχήμα 6.48: Τοποθέτηση ηλεκτρολογικού πίνακα.

  Σχήμα 6.48: Τοποθέτηση ηλεκτρολογικού πίνακα.

  Στη συνέχεια, τοποθετούνται τα φωτιστικά σημεία στα γεωμετρικά κέντρα των δωματίων ή εκεί που προβλέπεται από τη μελέτη φωτισμού (εάν υπάρχει ή απαιτείται) ή τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, Σχήμα 6.49.

  Σχήμα 6.49: Τοποθέτηση φωτιστικών σημείων.

  Σχήμα 6.49: Τοποθέτηση φωτιστικών σημείων.

  Έπειτα, τοποθετούνται οι διακόπτες που ελέγχουν τα φωτιστικά σημεία, Σχήμα 6.50,

  Σχήμα 6.50: Τοποθέτηση διακοπτών φωτιστικών σημείων.

  Σχήμα 6.50: Τοποθέτηση διακοπτών φωτιστικών σημείων.

  και οι ρευματοδότες, Σχήμα 6.51.

  Σχήμα 6.51: Τοποθέτηση ρευματοδοτών.

  Σχήμα 6.51: Τοποθέτηση ρευματοδοτών.

  Τέλος, τοποθετούνται οι ηλεκτρικές συσκευές, Σχήμα 6.52.

  Σχήμα 6.52: Τοποθέτηση ηλεκτρικών συσκευών.

  Σχήμα 6.52: Τοποθέτηση ηλεκτρικών συσκευών.

  Αν στην κάτοψη δεν υπάρχουν αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες τότε κάποιες συσκευές αντικαθίστανται από ρευματοδότες, Σχήμα 6.53.

  Σχήμα 6.53: Κάτοψη χωρίς αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες.

  Σχήμα 6.53: Κάτοψη χωρίς αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες.

  Αφού ολοκληρωθεί η σχεδίαση των φωτιστικών σημείων, ρευματοδοτών και ηλεκτρικών συσκευών, στη συνέχεια σχεδιάζονται οι γραμμές τροφοδοσίας των στοιχείων αυτών. Οι γραμμές σχεδιάζονται ανάλογα τα φορτία που εξυπηρετούν ή τη χρηστικότητά τους, χωρίζοντας τα διάφορα μέρη της εγκατάστασης ώστε σε περίπτωση σφάλματος να μην αποκόπτονται μεγάλα τμήματα από το δίκτυο.

  Έτσι, για το παράδειγμά μας, ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

  Σχεδιάζεται ή γραμμή φωτισμού του καθιστικού – τραπεζαρίας, Σχήμα 6.54.

  Σχήμα 6.54: Γραμμή φωτισμού καθιστικού - τραπεζαρίας.

  Σχήμα 6.54: Γραμμή φωτισμού καθιστικού – τραπεζαρίας.

  Σχεδιάζεται η γραμμή ρευματοδοτών καθιστικού – τραπεζαρίας, Σχήμα: 6.55.

  Σχήμα 6.55: Γραμμή ρευματοδοτών καθιστικού - τραπεζαρίας.

  Σχήμα 6.55: Γραμμή ρευματοδοτών καθιστικού – τραπεζαρίας.

  Σχεδιάζονται οι κοινές γραμμές ρευματοδοτών – φωτιστικών σημείων κουζίνας –κρεβατοκάμαρας, Σχήμα 6.56,

  Σχήμα 6.56: Κοινές γραμμές ρευματοδοτών – φωτιστικών σημείων κουζίνας - κρεβατοκάμαρας

  Σχήμα 6.56: Κοινές γραμμές ρευματοδοτών – φωτιστικών σημείων κουζίνας – κρεβατοκάμαρας

  και η κοινή γραμμή φωτισμού λουτρού – διαδρόμου, Σχήμα 6.57.

  Σχήμα 6.57: Κοινή γραμμή φωτισμού λουτρού – διαδρόμου.

  Σχήμα 6.57: Κοινή γραμμή φωτισμού λουτρού – διαδρόμου.

  Ενώνονται όλες οι συσκευές με τον πίνακα, Σχήμα 6.58.

  Σχήμα 6.58: Γραμμές συσκευών

  Σχήμα 6.58: Γραμμές συσκευών

  Τέλος, ο πίνακας συνδέεται με την παροχή– μετρητή.(Σχήμα 6.59)

  Σχήμα 6.59: Σύνδεση πίνακα με παροχή.

  Σχήμα 6.59: Σύνδεση πίνακα με παροχή.

  Το μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρολογικού πίνακα φαίνεται στο Σχήμα 6.60. Το σχέδιο αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο του ηλεκτρολογικού σχεδιασμού και απεικονίζει τα στοιχεία που βρίσκονται εντός του ηλεκτρικού πίνακα, τις γραμμές της εγκατάστασης, τον τρόπο προστασίας τους και τις καταναλώσεις τους.

  Σχήμα 6.60: Μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρικού πίνακα.

  Σχήμα 6.60: Μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρικού πίνακα.


3 comments on “Σχεδίαση Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
 1. Παρα πολύ καλή παρουσίαση.Θέλω να λαμβάνω ειδοποιήσεις σχετικά σχέδια και εγκαταστάσεις.

 2. Γιώργος says:

  Συγχαρητήρια!
  Δεν είμαι Ηλεκτρολογος αλλά αυτό το άρθρο με έχει διαφωτίσει αρκετά ώστε να μπορέσω να φτιάξω μόνος μου ένα μονογραμμικο σχέδιο για την ανακαίνιση μιας παλιάς οικίας μου και να το δώσω στον ηλεκτρολόγο μου, ώστε να καταλάβει επ ακριβώς που θέλω να εγκατάσταθουν τα φώτα εντός εκτός και οι διάφορες συσκευές όπως γκαραζόπορτες ηχοσυστήματα κτλ… Με λίγα λόγια, ένα σχέδιο ίσο με χιλιάδες λέξεις.. Ευχαριστώ πολύ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.