Συνδεσμολογία Απλού Φωτιστικού Σημείου


  ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΛΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

  Η συνδεσμολογία απλού φωτιστικού σημείου και για τα τρία είδη ηλεκτρολογικού σχεδίου φαίνεται στα Σχήματα 6.8, 6.9 και 6.10. Στο Σχήμα 6.8α σχεδιάζεται το πολυγραμμικό εποπτικό σχέδιο της συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου με απλό περιστροφικό διακόπτη ενώ στα 6.8β και 6.8γ με απλό διακόπτη πλήκτρου. Στο ίδιο σχήμα, ο αγωγός L είναι η φάση και ο αγωγός N είναι ο ουδέτερος.

  (α)

  (α)

  (β)

  (β)

  TEXNIKO SXEDIO 4n _page60_image26

  (γ) Σχήμα 6.8: Πολυγραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου.

  (γ)

  Σχήμα 6.8: Πολυγραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου.

  Στο Σχήμα 6.9 σχεδιάζεται το μονογραμμικό σχέδιο της συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου με απλό διακόπτη.

  Σχήμα 6.9: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου.

  Σχήμα 6.9: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου.

  Στο Σχήμα 6.10 σχεδιάζεται το αναπτυγμένο ή λειτουργικό σχέδιο της συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου με απλό διακόπτη.

  Σχήμα 6.10 Αναπτυγμένο ή Λειτουργικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου.

  Σχήμα 6.10 Αναπτυγμένο ή Λειτουργικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου.

  Στο Σχήμα 6.11 σχεδιάζεται το μονογραμμικό σχέδιο της συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου με απλό διακόπτη σε κάτοψη κατοικίας.

  Σχήμα 6.11: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου σε κάτοψη κατοικίας.

  Σχήμα 6.11: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου σε κάτοψη κατοικίας.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.