Συνδεσμολογία Απλού Φωτιστικού Σημείου και Ρευματοδότη


  ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΛΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗ

  Στο Σχήμα 6.16 εκτός από το φωτιστικό σημείο, το ελεγχόμενο από διακόπτη, σχεδιάζεται το πολυγραμμικό εποπτικό σχέδιο συνδεσμολογίας ρευματοδότη (πρίζα). Στο ίδιο σχήμα, ο αγωγός PE είναι η γείωση.

  Σχήμα 6.16: Πολυγραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου και ρευματοδότη προστασίας (σούκο).

  Σχήμα 6.16: Πολυγραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου και ρευματοδότη προστασίας (σούκο).

  Στο Σχήμα 6.17 σχεδιάζεται το μονογραμμικό σχέδιο της συνδεσμολογίας του Σχήματος 6.16.

  Σχήμα 6.17: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου και ρευματοδότη προστασίας (σούκο).

  Σχήμα 6.17: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου και ρευματοδότη προστασίας (σούκο).

  Στο Σχήμα 6.18 σχεδιάζεται το λειτουργικό σχέδιο της συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου με απλό διακόπτη και ρευματοδότη προστασίας (σούκο).

  Σχήμα 6.18: Αναπτυγμένο ή Λειτουργικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου και ρευματοδότη προστασίας (σούκο).

  Σχήμα 6.18: Αναπτυγμένο ή Λειτουργικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου και ρευματοδότη προστασίας (σούκο).

  Στο Σχήμα 6.19 σχεδιάζεται το μονογραμμικό σχέδιο της συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου με απλό διακόπτη και ρευματοδότη προστασίας (σούκο) σε κάτοψη κατοικιάς.

  Σχήμα 6.19: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου και ρευματοδότη προστασίας (σούκο) σε κάτοψη κατοικίας.

  Σχήμα 6.19: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας απλού φωτιστικού σημείου και ρευματοδότη προστασίας (σούκο) σε κάτοψη κατοικίας.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.