Παραδείγματα Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων


  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  Στα παρακάτω σχήματα δίνονται τα σχέδια ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από διάφορες κατόψεις κτηρίων αλλά και τρισδιάστατα σχέδια εγκατάστασης.

  Στα Σχήματα 6.61, 6.62 και 6.63 φαίνεται το ηλεκτρολογικό σχέδιο μια μονοκατοικίας, ενός τυπικού ορόφου πολυκατοικίας και ενός συνεργείου αυτοκινήτων, αντίστοιχα.

  Σχήμα 6.61: Σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μονοκατοικίας

  Σχήμα 6.61: Σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μονοκατοικίας

  Σχήμα6.62: Σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης πολυκατοικίας

  Σχήμα6.62: Σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης πολυκατοικίας

  Σχήμα 6.63: Σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης συνεργείου

  Σχήμα 6.63: Σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης συνεργείου

  Αντίστοιχα, το ηλεκτρολογικό σχέδιο μιας πολυκατοικίας με υπόγειο, ισόγειο και τρεις ορόφους δίνεται στα Σχήματα 6.64, 6.65 και 6.66.

  Σχήμα 6.64: Σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υπογείου

  Σχήμα 6.64: Σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υπογείου

  Σχήμα 6.65: Σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ισογείου

  Σχήμα 6.65: Σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ισογείου

  Σχήμα 6.66: Σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τυπικού ορόφου

  Σχήμα 6.66: Σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τυπικού ορόφου

  Τα Σχήματα 6.67 και 6.68 περιλαμβάνουν το ηλεκτρολογικό σχέδιο ενός ξενώνα και το μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα.

  Σχήμα 6.67: Σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ξενώνα

  Σχήμα 6.67: Σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ξενώνα

  Σχήμα 6.68: Μονογραμμικόσχέδιο ηλεκτρικού πίνακα

  Σχήμα 6.68: Μονογραμμικόσχέδιο ηλεκτρικού πίνακα

  Στις Εικόνες 6.22 έως και 6.46 δίνονται στιγμιότυπα από την εικονική τρισδιάστατη αναπαράσταση εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης πέντε διαφορετικών δωματίων.

  Δωμάτιο 1

  Εικόνα 6.22

  Εικόνα 6.22

  Εικόνα 6.22

  Εικόνα 6.22

  Εικόνα 6.24

  Εικόνα 6.24

  Εικόνα 6.25

  Εικόνα 6.25

  Εικόνα 6.26

  Εικόνα 6.26

  Δωμάτιο 2

  Εικόνα 6.27

  Εικόνα 6.27

  Εικόνα 6.28

  Εικόνα 6.28

  Εικόνα 6.29

  Εικόνα 6.29

  Εικόνα 6.30

  Εικόνα 6.30

  Εικόνα 6.31

  Εικόνα 6.31

  Δωμάτιο 3

  Εικόνα 6.32

  Εικόνα 6.32

  Εικόνα 6.33

  Εικόνα 6.33

  Εικόνα 6.34

  Εικόνα 6.34

  Εικόνα 6.35

  Εικόνα 6.35

  Εικόνα 6.36

  Εικόνα 6.36

  Εικόνα 6.37

  Εικόνα 6.37

  Εικόνα 6.38

  Εικόνα 6.38

  Εικόνα 6.39

  Εικόνα 6.39

  Εικόνα 6.40

  Εικόνα 6.40

  Εικόνα 6.41

  Εικόνα 6.41

  Δωμάτιο 5

  Εικόνα 6.42

  Εικόνα 6.42

  Εικόνα 6.43

  Εικόνα 6.43

  Εικόνα 6.44

  Εικόνα 6.44

  Εικόνα 6.45

  Εικόνα 6.45

  Εικόνα 6.46

  Εικόνα 6.46

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 1

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 1

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 2

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 2

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 3

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 3

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 4

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 4

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 5

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 5

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 6

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 6

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 7

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 7

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 8

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 8

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 10

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 10

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 11

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 11

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 12

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 12

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 13

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 13

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 14

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 14

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 15

  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 15


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.