Συνδεσμολογία Πολύφωτου με Διακόπτη Επιλογής Ομάδων (κομμιτατέρ)


  ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΦΩΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΜΑΔΩΝ (ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ)

  Στο Σχήμα 6.24 σχεδιάζεται το πολυγραμμικό σχέδιο παραδείγματος συνδεσμολογίας σύνθετου φωτιστικού (πολύφωτο) με διπλό διακόπτη επιλογής ομάδων (κομμιτατέρ).

  Σχήμα 6.24: Πολυγραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας πολύφωτου με διακόπτη κομμιτατέρ.

  Σχήμα 6.24: Πολυγραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας πολύφωτου με διακόπτη κομμιτατέρ.

  Στα Σχήματα 6.25 και 6.26 σχεδιάζεται το μονογραμμικό και το λειτουργικό σχέδιο της συνδεσμολογίας του Σχήματος 6.24.

  Σχήμα 6.25: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας πολύφωτου με διακόπτη κομμιτατέρ.

  Σχήμα 6.25: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας πολύφωτου με διακόπτη κομμιτατέρ.

  Σχήμα 6.26: Αναπτυγμένο ή Λειτουργικό σχέδιο συνδεσμολογίας πολύφωτου με διακόπτη κομμιτατέρ.

  Σχήμα 6.26: Αναπτυγμένο ή Λειτουργικό σχέδιο συνδεσμολογίας πολύφωτου με διακόπτη κομμιτατέρ.

  Στο Σχήμα 6.27 σχεδιάζεται το μονογραμμικό σχέδιο της συνδεσμολογίας πολύφωτου με διακόπτη επιλογής ομάδων (κομμιτατέρ) σε κάτοψη κατοικιάς.

  Σχήμα 6.27: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας πολύφωτου με διακόπτη κομμιτατέρ σε κάτοψη κατοικίας.

  Σχήμα 6.27: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας πολύφωτου με διακόπτη κομμιτατέρ σε κάτοψη κατοικίας.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.