ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ


    ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

  • Άσκηση 1
  • Να σχεδιαστούν σε σκαρίφημα οι 6 όψεις των παρακάτω τεμαχίων.

  • Άσκηση 2
  • Να σχεδιαστούν σε σκαρίφημα οι 3 βασικές όψεις των παρακάτω τεμαχίων.

  • Άσκηση 3
  • Να σχεδιαστούν οι τρεις βασικές όψεις των παρακάτω τεμαχίων και να γίνει η καταχώρηση των διαστάσεων. Η σχεδίαση να γίνει με μολύβι σε φύλλο Α3 με τυποποιημένο υπόμνημα. Όσες διαστάσεις δεν επισημαίνονται να επιλεγούν ελεύθερα.

  • Άσκηση 4
  • Να σχεδιαστούν οι απαραίτητες όψεις και τομές των παρακάτω τεμαχίων και να γίνει η καταχώρηση των διαστάσεων. Η σχεδίαση να γίνει με μολύβι σε φύλλο Α3 με τυποποιημένο υπόμνημα. ΄Όσες διαστάσεις δεν επισημαίνονται να επιλεγούν ελεύθερα.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.