Συνδεσμολογία Λαμπτήρα Φθορισμού


  ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

  Στο Σχήμα 6.36 σχεδιάζεται το πολυγραμμικό εποπτικό σχέδιο, της συνδεσμολογίας λαμπτήρα φθορισμού.

  Σχήμα 6.36: Πολυγραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας λαμπτήρα φθορισμού.

  Σχήμα 6.36: Πολυγραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας λαμπτήρα φθορισμού.

  Στα Σχήματα 6.37 και 6.38 σχεδιάζονται το μονογραμμικό και το λειτουργικό σχέδιο της συνδεσμολογίας απλού λαμπτήρα φθορισμού του Σχήματος 6.36, αντίστοιχα, με απλό διακόπτη.

  Σχήμα 6.37: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας λαμπτήρα φθορισμού.

  Σχήμα 6.37: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας λαμπτήρα φθορισμού.

  Σχήμα 6.38: Αναπτυγμένο ή Λειτουργικό σχέδιο συνδεσμολογίας λαμπτήρα φθορισμού.

  Σχήμα 6.38: Αναπτυγμένο ή Λειτουργικό σχέδιο συνδεσμολογίας λαμπτήρα φθορισμού.

  Στο Σχήμα 6.39 σχεδιάζεται το μονογραμμικό σχέδιο της συνδεσμολογίας λαμπτήρα φθορισμού με απλό διακόπτη σε κάτοψη κατοικίας.

  Σχήμα 6.39: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας λαμπτήρα φθορισμού σε κάτοψη κατοικίας.

  Σχήμα 6.39: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας λαμπτήρα φθορισμού σε κάτοψη κατοικίας.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.