Συνδεσμολογία Φωτιστικού Σημείου με Δυο Διακόπτες Ακραίους Εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ)


  ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΚΡΑΙΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ (ΑΛΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ)

  Στο Σχήμα 6.28 σχεδιάζεται το πολυγραμμικό σχέδιο παραδείγματος συνδεσμολογίας φωτιστικού σημείου με δυο ακραίους διακόπτες εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ). Οι διακόπτες αυτοί μπορούν από δυο διαφορετικές θέσεις να θέσουν το φωτιστικό σε λειτουργία, εξ ου και αλλέ-ρετούρ, και χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε συγκεκριμένους χώρους, όπως σκάλες, διάδρομοι, υπνοδωμάτια κ.λ.π., χώρους στου οποίους είναι φανερό ότι απαιτείται η ύπαρξη δυνατότητας ελέγχου του φωτιστικού από δυο διαφορετικές θέσεις του χώρου.

  Σχήμα 6.28: Πολυγραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας φωτιστικού σημείου με δυο ακραίους διακόπτες εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ).

  Σχήμα 6.28: Πολυγραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας φωτιστικού σημείου με δυο ακραίους διακόπτες εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ).

  Στο Σχήμα 6.29 σχεδιάζεται το μονογραμμικό σχέδιο της συνδεσμολογίας του Σχήματος 6.28.

  Σχήμα 6.29: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας φωτιστικού σημείου με δυο ακραίους διακόπτες εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ).

  Σχήμα 6.29: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας φωτιστικού σημείου με δυο ακραίους διακόπτες εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ).

  Στο Σχήμα 6.30 σχεδιάζεται το λειτουργικό και το λειτουργικό σχέδιο της συνδεσμολογίας του Σχήματος 6.28. Από το σχήμα αυτό γίνεται πολύ εύκολα κατανοητό ότι μπορούμε να ανάβουμε το φωτιστικό από τον ένα διακόπτη και να το σβήνουμε από τον ίδιο ή/και από τον άλλο, χωρίς η σειρά να αποτελεί προϋπόθεση. Δηλαδή, μπορούμε να λειτουργούμε (ανάβουμε) και να παύουμε τη λειτουργία (σβήνουμε) ενός φωτιστικού σημείου από δυο διαφορετικές θέσεις!

  Σχήμα 6.30: Αναπτυγμένο ή Λειτουργικό σχέδιο συνδεσμολογίας φωτιστικού σημείου με δυο ακραίους διακόπτες εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ).

  Σχήμα 6.30: Αναπτυγμένο ή Λειτουργικό σχέδιο συνδεσμολογίας φωτιστικού σημείου με δυο ακραίους διακόπτες εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ).

  Στο Σχήμα 6.31 σχεδιάζεται το μονογραμμικό σχέδιο της συνδεσμολογίας φωτιστικού σημείου με δυο ακραίους διακόπτες εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ) σε κάτοψη κατοικίας.

  Σχήμα 6.31: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας φωτιστικού σημείου με δυο ακραίους διακόπτες εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ) σε κάτοψη κατοικίας.

  Σχήμα 6.31: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας φωτιστικού σημείου με δυο ακραίους διακόπτες εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ) σε κάτοψη κατοικίας.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.